Spolupracuji s

Na profesionální bázi spolupracuji s následujícími odborníky:

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Vzdělání:
pedagogická fakulta UK – speciální pedagogika
filozofická fakulta UK – jednooborová psychologie (specializace klinická psychologie)
pedagogická fakulta UK – školní psychologie (postgraduální studium – inovační kurz)
+ psychoterapeutický výcvik vé terapii a specializační kurzy (reedukace specifických poruch učení a chování, relaxačních technik atp.)

Odborná činnost:  
pedagogická praxe vákladním a speciálním školství
poradenská praxe (PPP pro Prahu 10, PPP pro Prahu 1, 2 a 4)
praxe školního psychologa ve školách zaměřených na práci sžáky s
lektorská činnost (HTF UK, DYS-centrum Praha, Portál Praha, IPP, pedagogická centra)
publikační činnost (nakladatelství D+H, Grada, Portál, J. Raabe)

PaedDr. Jolana Marková

Vzdělání:
1984 – 1988   absolventka Pedagogické fakulty UK – speciální pedagogika(obor etopedie)
1989 – 1992   sociálně psychologický výcvik, pod vedením  PhDr.Gabura,  PhDr.Sotáková,  PhDr.Zdeno Matula, 350 výcvikových hodin

1990 – 1994   FF UK Postgraduální studium v  psychologie
specializace: Metody aplikované sociální psychologie
300 výcvikových hodin, pod vedením: PhDr. S. Hermachová
Portage –  24 hodin, pod vedením: PhDr. Šturma
1998 – 2003  IRT Praha, výcvik vé a rodinné terapii, 540 výcvikových hodin, PhDr. Š.Gjuričová, PhDr. Z.Rieger

2003             seminář Poruchy chování z pedopsychiatrického
2003             seminář Primární prevence emočních poruch a poruch chování u dětí předškolního a ranního školního věku
1998 – 2003   supervize věnovaná  rodinné psychoterapii  klientů – dr.Rieger
2005 – 2009   supervize věnovaná rodinné psychoterapii klientů – dr.Henková
2009-2011     supervize věnovaná rodinné terapii klientů –dr.Rieger
mezinárodní sympozia zaměřená na pěstounskou péči, preventivní a ústavní výchovu, psychosomatická
2009-2010     člen pracovní skupiny při MŠMT-příprava zákona,novela vyhlášky, práce na Standardech kvality pro školství
2O11            ortooptický seminář a komplexní péče pro děti s ADHD

Praxe
1988 – 1991  DDÚ Praha – speciální pedagog
1991 – 1995  D-Centrum Středisko etopedické prevence – etoped
od r. 1998     Středisko pro děti a mládež Modřany – speciální pedagog-etoped
od r. 2002     vedoucí SPDM Modřany
od r. 2005     člen Komplexní péče Praha 4
2009-2011     místopředseda Asociace středisek výchovné péče

a dalšími