O mně

Něco málo o mně:

Této práci jsem se začala věnovat díky svému synovi, u kterého byla diagnostikována dyslexie, dysortografie a lehká mozková dysfunkce. Znám tedy nápravy učení i ze strany člověka, který cvičil a učil se s vlastním dítětem každý den a vím, jaká je to zátěž.

Proto jsem si doplnila vzdělání absolvováním mnoha kurzů v oblasti speciální pedagogiky i psychologie. Pracuji podle metodických materiálů našich předních odborníků: Prof. Zdeňka Matějčka, PhDr. Zdeňka Žlaba, Doc. PaedDr. Olgy Zelinkové CSc., PhDr. Pavly Kuncové, PaedDr. et Mgr. Hany Žáčkové, PaedDr. Drahomíry Jucovičové, PaedDr. Zdeny Michalové, PaedDr. Josefa Nováka, Mgr. Jiřiny Bednářové, Mgr. Pavla Svobody Ph.D., PaedDr. Zdeňka Martínka a dalších. Při své práci používám osvědčené reedukační metody, ale hlavně se snažím, co nejvíce poznat dítě a pomoci přímo jemu – najít úroveň znalostí, kde mu jde ještě vše dobře, jít dál jeho tempem a pozitivně motivovat dítě i rodiče.

Několik let jsem učila ve speciální třídě pro děti s poruchami učení, ve třídě byly i děti s rysy autismu. Znám možnosti školy, co pro Vaše dítě může udělat. Má práce je podložena mnohaletými zkušenostmi a má prokazatelné účinky. Nabízím odbornou pomoc formou pravidelných konzultací. Protože vím, jak obtížné je někdy přijet na kontroly, nabízím je i o víkendech a ve večerních hodinách.

Absolvované kurzy:

 • 1996 – Hledání a léčba vnitřního dítěte (PhDr. S Morávek, PhDr. I. Koťátková)
 • 1997 – Stimulace a rozvoj vnitřního dítěte (PhDr. S Morávek, PhDr. I. Koťátková)
 • 1998 – Dílčí oslabení výkonu (PhDr.Scharingerová, Mgr. Bubeníčková)
 • 1999 – KUPOZ (PhDr. P. Kuncová)
 • 2000 – KUPUB (PhDr. P. Kuncová)
 • 2000 – KUMOT (PhDr. P. Kuncová)
 • 2001 – Dyskalkulie (PhDr. Z. Michalová Ph.D.)
 • 2001 – SPUCH – od teorie k praxi (PhDr. Z. Michalová Ph.D.)
 • 2002 – Využití relaxačních technik při práci s dětmi s LMD ve vyučování (PaedDr. H. Žáčková)
 • 2002 – Rozvíjení základních početních dovedností u žáků s SPU – dyskalkulie (PaedDr. J. Novák)
 • 2002 – Chování žáků při vyučovacím procesu (PaedDr. H. Žáčková)
 • 2007 – Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (PhDr. H. Palatová, PhDr. J. Zapletalová)
 • 2011 – MAXÍK (Mgr. P. Bubeníčková)
 • 2013 – Dyskalkulie-reedukace  (Mgr. J. Bednářová)
 • 2014 – Diagnostika dyskalkulie (PaedDr. et Mgr. H. Žáčková)
 • 2016 – Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií (PaedDr. R. Wolfová)

Praxe:

 • 2005 – Asistent dítěte ve 4. třídě
 • 2006 – Asistent pedagoga v 1. třídě
 • 2007 – 2008 – Asistent pedagoga u dítěte s Aspergerovým syndromem
 • 2008 – 2011 – Třídní učitelka speciální třídy pro děti s poruchami učení, poruchami chování a s rysy autismu
 • od 1998 – Speciálně pedagogická péče, reedukace učení