Literatura

 • R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová, M. Blažek: Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy
 • J. Budíková, P. Krušinová, P. Kuncová: Je vaše dítě připraveno do první třídy
 • A. Hobdayová, K. Kolierová: Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi
 • D. Jucovičová, H. Žáčková: Reedukace specifických poruch učení u dětí
 • V. Kárová: Brzy budu počtářem
 • V. Kárová: Počítání bez obav
 • V. Kleplová: Našemu sluníčku – buď fit od narození po školu
 • Z. Křivánek: Mimotřídní práce v počátečním čtení
 • Z. Křivánek, R. Wildová: Didaktika prvopočátečního čtení a psaní
 • I. Lokšová, J. Lokša: Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole
 • Z. Matějček: Co, kdy a jak ve výchově dětí
 • Z. Matějček: Dyslexie – Specifické poruchy čtení
 • V. Mertin: Na co se často ptáte
 • Z. Michalová: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních
 • J. Novák: Dyskalkulie – specifické poruchy počítání
 • V. Pokorná: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení.
 • V. Pokorná: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování
 • U. Rückerová-Voglerová: Učení bez stresu
 • P. Říčan, D. Krejčířová: Dětská klinická psychologie
 • M. Sheedeyová-Kurcinková: Problémové dítě v rodině a ve škole
 • M. Vágnerová: Psychologie problémového dítěte školního věku
 • N. Verecká: Jak pomáhat dětem při vstupu do školy
 • O. Zelinková: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program
 • O. Zelinková: Poruchy učení