Pro učitele

Může se Vám stát, že se žákovi opravdu individuálně věnujete a přesto dítě nedosahuje odpovídajících výsledků. Někdy není v lidských možnostech pomoci dítěti v rámci třídy. Pak doporučte rodičům mimoškolní práci, která podpoří Váš přístup – tedy reedukace učení.