Služby


Nabízím:

 • vstupní speciálně-pedagogický test
 • nápravu dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
 • cvičení paměti
 • rozvoj pravo-levé orientace
 • rozvoj pozornosti
 • nácvik intermodality, seriality
 • i doučování
 • individuální přístup
 • konzultace pro rodiče
 • lze cvičit od 5-ti let, i v dospělosti
 • věřím na pravidelnou, vytrvalou a pozitivně laděnou práci a pravidelné kontroly

Předškoláci:
Nabízím vám vedení dětí již v předškolním věku. Od 5 let je dobré formou  cvičení děti vést, ušetříte jim mnoho nepříjemností ve škole.

 

Školáci:

Na počátku práce je dobré udělat vstupní speciálně-pedagogický test – poznáme úroveň, co dítě umí a kde začne naše práce.

Nabízím nácvik zrakového rozlišení, zrakové paměti, rozpoznání základních akustických figur, syntézy – analýzy, rozlišení dy-di, ty-ti, ny-ni, sluchové paměti, prostorové orientace, intermodality, seriality a další.

Při každém cvičení se procvičuje i pozornost.

Při nácviku čtení lze použít čtenářské tabulky, texty s otevřenými slabikami, čítanky pro dyslektiky, čtecí okénko a jiné.

Při nácviku psaní  nacvičujeme tvary písmen.

 

Potíže ve čtení a psaní se většinou rychle projeví, v matematice se hůře rozpoznávají. Jestliže dítě koncem 1. třídy stále počítá na prstech, je dobré mu pomoci počítat bez nich – pomáhají v tom výborně „barevné hranolky“. Umí dítěti pomoci při sčítání, odčítání, násobení, dělení i při slovních úlohách.

Některé děti zaměňují matematické operace. Často je to nápadné u slovních úloh. Neví, zda mají sčítat, odčítat, násobit nebo dělit. Nebo mají potíže s orientací v prostoru. Někoho není snadné naučit hodiny, někdy i roční období, měsíce, dny v týdnu.

I na druhém stupni ZŠ, někdy ještě na střední škole, říkají učitelé o dítěti, při hodnocení matematiky: „Je chytré, jen kdyby chtělo…“. Ale i kdyby chtělo, tak to nejde. Může to být zatím nerozpoznanou dyskalkulií. Dost často potřebují některé děti delší dobu na zvládnutí počítání přes deset (např.: 8+5, 12-7…), než jim umožňují osnovy. Pomáhají si pak na prstech, odpočítávají po jedné apod. I v tomto případě je dobrý klidný, důsledný nácvik s názornými pomůckami. Tento problém může přetrvávat nejen na druhém stupni, ale i déle, pokud se neřeší!